• quisom.gif

BIPROCEL, BIOTECHNOLOGICAL PROCESS ON CELLULOSE, S.L., és una pime de biotecnologia industrial nascuda a la Universitat Politècnica de Catalunya a partir d’un projecte d’investigació sobre la transformació de residus de paper.

Els seus creadors tenien com a objectiu reciclar un residu amb un alt impacte mediambiental per obtenir un nou material a través d’un procés sostenible.


L’any 2010, la UPC va presentar la sol·licitud de patent, que va ser publicada internacionalment el 2011. Aquell mateix any el projecte es va convertir en una spin-off de la UPC i els seus fundadors van proposar-se explotar industrialment la llicència de la patent en exclusiva.

COL.LABORADORS